WŁADZE STOWARZYSZENIA

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne

Zarząd:

Prezes - Czesław Zdanowicz
Zastępca - Agnieszka Pilecka
Skarbnik - Cezary Fabiszewski
Sekretarz - Ewa Teresa Bijak
Członek Zarządu - Małgorzata Barbara Pawelczyk

2017 r.